Bilskrot Taberg

Bilskrot Taberg. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 2 st i Taberg. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Taberg

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företagen finns i länkarna nedanför.

Tabergs Bilskrot AB

Skrotfrag i Jönköping

Anlita alltid godkänd bilskrot i Taberg

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Taberg. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från 
vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Taberg som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Taberg

Fler bilskrotar i Jönköpings Län

Mer information om skrotbilar hos Jönköpings kommun

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Taberg: Naturvårdsverket

Mer om Taberg

Taberg (Smålands Taberg), är ett berg i norra Småland, sydväst om Jönköping. Taberg når 343 meter över havet och reser sig med ett 121 meter högt stup ovanför orten Taberg, som ligger på bergets ostsida. Själva berget har två toppar, västtoppen och östtoppen.

Taberg (Smålands Taberg) är beläget ca 15 km söder om Jönköping och syns vida omkring. Det är en malmkropp som bildades för 1,2 miljarder år sedan. Den från början trögflytande massan trängde sig uppåt men stelnade innan den nådde jordytan. Omgivande bergarter har sedan eroderats bort och Tabergstoppen reser sig nu ca 100 m över det för övrigt ganska plana landskapet. Källa Wikipedia