Rumskulla Skrot HB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Rumskulla Skrot hämtar både lantbruksskrot och industriskrot.

Kontaktuppgifter: Rumskulla Skrot HB, Övrakulla 106, 598 92 Vimmerby, Tel 0496-401 01

Information om skrotning av bilar i Kalmar Län

Mer information om skrotbilar hos Vimmerby kommun

Skrota bilen hos Rumskulla Skrot HB

När det är dags att skrota bilen i Vimmerby bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Rumskulla Skrot HB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Vimmerby för avregistrering.

Lämna skrotbilen till Rumskulla Skrot HB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Fler bilskrotar i Kalmar Län