Skrotfrag i Växjö är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om fordonet är uttjänt.

Företaget demonterar och återvinner metall, bilar och järnskrot ur miljövänlig synpunkt.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag i Växjö, Dusaväg. 6, 352 70 Växjö, Tel 0470-107 10

Information om skrotning av bilar i Kronobergs Län

Mer information om skrotbilar hos Växjö kommun

Skrota bilen hos Skrotfrag i Växjö

När det är dags att skrota bilen i Växjö bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Växjö som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Växjö innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Växjö för avregistrering.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Växjö  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Fler bilskrotar i Kronobergs Län