Hultsfreds Bildemontering HB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Kontaktuppgifter: Hultsfreds Bildemontering HB, Väderkvarnsbacken 67, 352 56 Växjö Tel 0495-300 06

Mer information om skrotning av bilar i Kronobergs Län

Skrota bilen hos Hultsfreds Bildemontering HB

När det är dags att skrota bilen i Växjö bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Växjö som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Hultsfreds Bildemontering HB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Hultsfreds Bildemontering HB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Växjö för avregistrering.

Fler bilskrotar i Kronobergs Län