Munkagård Bilskrot AB i Varberg är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

När du lämnar din skrotbil till Munkagård Bilskrot i Varberg kan du känna dig säker på att företaget kommer behandla den på ett effektivt och miljövänligt sätt. Företaget har genomgått en miljö och kvalitetscertifiering. Certifikatet innebär att dom uppfyller de miljö och kvalitetskrav som branschen ställer.

Kontaktuppgifter: Munkagård Bilskrot AB, Träväg. 7, 432 78 Tvååker, Tel 076-879 5022  

Mer information om skrotning av bilar i Hallands Län

Skrota bilen hos Munkagård Bilskrot AB i Varberg

När det är dags att skrota bilen i Varberg bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilket företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Varberg som är auktoriserad av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Munkagård Bilskrot AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Munkagård Bilskrot AB i Varberg innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Varberg och avregistreras.

Fler bilskrotar i Hallands Län