AB Uppsala Skrot & Metallaffär är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig

Hur går det till när jag vill skrota bilen? 
Företaget är auktoriserade och branschcertifierad så du kan tryggt lämna bilen till dom. Du har som ägare rätt att lämna bilen till vilken bilskrot du vill.  Det viktiga är att den är auktoriserad, så att skrotbilen verkligen blir avregistrerad och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 2007-06-01 blev det producentansvar på bilar och då försvann skrotpremien.

Kontaktuppgifter: AB Uppsala Skrot & Metallaffär. Möllersvärdsgat. 8, 754 50 Uppsala, Tel 018-16 92 00

Skrota bilen hos AB Uppsala Skrot & Metallaffär

När det är dags att skrota bilen i Uppsala bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till  AB Uppsala Skrot & Metallaffär  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Uppsala.

Lämna skrotbilen till AB Uppsala Skrot & Metallaffär innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Uppsala.

Information om skrotning av bil i Uppsala Län

Mer information om skrotbilar i Uppsala kommun

Fler Bilskrotar i UUppsala län