Västerbottens Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Umeå

Västerbottens Bildemontering AB blev 2004 den 29 juni beviljad med stöd av 2 § bilskrotningsförordningen (1975:348) auktorisation som bilskrotare. I och med detta beslut faller företagets verksamhet under Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skrotbilsverksamhet. Bilskroten har idkats på fastigheten under ca 30 år. Företagets ägare är från 1/8 2004 David Strand. Västerbottens Bildemontering är i dagsläget 4 anställda.
Verksamheten tar emot ca 1700 bilar per år.

Kontaktuppgifter: Västerbottens Bildemontering AB, Spårväg. 24, 901 31, Umeå 070-699 0485

Information om skrotning av bilar i Västerbotten

Mer information om skrotbilar hos Umeå kommun

Skrota bilen hos Västerbottens Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Umeå bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Västerbottens Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Västerbottens Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Umeå för avregistrering.