Värmdö bilskrot AB är en auktoriserad bilskrot och bildemontering. Här kan du skrota bilen eller köpa begagnade bildelar. Dom erbjuder att hämta bilen.

Kontaktuppgifter: Värmdö Bilskrot AB, Älvsbyväg, 20 139 52 Värmdö, Tel 08-571 62387

Skrota bilen hos Värmdö Bilskrot AB

När det är dags att skrota bilen i Stockholm bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Värmdö Bilskrot AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Stockholm och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Värmdö Bilskrot AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Stockholm och avregistreras.

Information om skrotning av bil i Stockholms Län

Mer information om skrotbilar i Värmdö kommun

Fler bilskrotar i Stockholm