HA:s bilskrot är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota din bil. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Kontakta HA:s bilskrot för billiga begagnade reservdelar eller hur mycket ersättning du får när du lämnar uttjänt bil.

H A:s Bilskrot, Hökärrsväg. 121, 141 91 Spånga, Tel 08-746 9073

Skrota bilen hos H A:s Bilskrot

När det är dags att skrota bilen i Stockholm bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till H A:s Bilskrot  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till H A:s Bilskrot innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Stockholm.

Information om skrotbilar i Spånga kommun

Mer information om skrotning av bil i Stockholms Län

Fler bilskrotar i Spånga och Stockholms Län