Bilskrotarna är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Vallentuna

Bilskrotarna har bedrivit bilskrotning i Storstockholm i mer än 25 år. Bolaget är ett av de största i Sverige inom bilskrotning. I koncernen ingår bolagen Bromma & Botkyrka Bilskrot AB och Stockholms Bildemontering AB.

Företagets huvudsakliga verksamhet består i skrotning av äldre fordon. Bilskrotarna har samarbetsavtal med Stockholm Stad samt övriga kommuner i Storstockholm.Företaget är medlem i SBR (Sveriges bilskrotares Riksförbund) samt Bilretur. Medlemskapet i Bilretur bekräftar att Bilskrotarna är godkända mottagare av uttjänta fordon enligt gällande EU-direktiv.

Kontaktuppgifter: Bilskrotarna, Okvistaväg. 11, 186 40 Vallentuna, Tel 08-986 655

Skrota bilen hos Bilskrotarna

När det är dags att skrota bilen i Stockholm bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Bilskrotarna innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Stockholm och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Bilskrotarna innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Stockholm och avregistreras.

Information om skrotning av bilar i Stockholms Län

Mer information om skrotbilar hos Stockholms kommun