Södertälje Bil & Alldemo AB, är en auktoriserad bilskrot och bildemontering. Här skrotas bilen kostnadsfritt och dom kan hämta skrotbilen med deras bärgningsbil. Här kan man köpa begagnade bildelar.

Kontaktuppgifter: Södertälje Bil & Alldemo AB, Skarlunda Gård, 152 97 Södertälje, Tel 08-550 96165

Skrota bilen hos Södertälje Bil & Alldemo AB

När det är dags att skrota bilen i Södertälje bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Södertälje Bil & Alldemo AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Södertälje och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Södertälje Bil & Alldemo AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Södertälje och avregistreras.

Information om skrotning av bil i Stockholms Län

Mer information om skrotbilar i Södertälje kommun

Fler bilskrotar i Stockholm