Gäresta Bildelar AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen som tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

I Gäresta Bildelar AB demonteringshall avskiljs allt miljöfarligt avfall såsom oljor, drivmedel, kylvätska, batterier, airbags, ac-anläggningar m.m. Vid demonteringen tas säljbara delar tillvara, dataregistreras och läggs in på lager. Aluminium, kablage, koppar, plast, rutor m.m. plockas bort och sorteras i olika containers. Efter demontering pressas bilen ihop till ett paket som inte är större än en resväska.

Kontaktuppgifter: Gäresta Bildelar AB, Gärestads bygat. 5, 372 97 Ronneby, Tel 0457-360 34

Mer information om skrotning av bilar i Blekinge Län

Skrota bilen hos Gäresta Bildelar AB

När det är dags att skrota bilen i Ronneby bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Gäresta Bildelar AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Gäresta Bildelar AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Ronneby för avregistrering.

Fler bilskrotar i Blekinge Län