Jämtlands Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Östersund

Jämtlands Bildemonterings och Märkesdemos Kvalitets- och miljöpolicy.

Företaget skall stå för en känd, hög och jämn kvalitet till alla kunder, som leder till rekommendationer och återkommande köp. Jämtlands Bildemontering ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling i den omfattning som vi har kunskap och resurser till.

Kontaktuppgifter: Jämtlands Bildemontering AB, Trådväg. 11, 831 52 Östersund, 063-138 200

Information om skrotning av bilar i Jämtland

Mer information om skrotbilar i Östersunds kommun

Skrota bilen hos Jämtlands Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Östersund bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Jämtlands Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Jämtlands Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Östersund för avregistrering.

Fler bilskrotar i Östersund