Skrotfrag i Oskarshamn är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om fordonet är uttjänt.

Företaget demonterar och återvinner vi metall, bilar och järnskrot ur miljövänlig synpunkt.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag i Oskarshamn, Tillfarten 6, 572 93 Oskarshamn, Tel 0491-780330

Mer information om skrotning av bilar i Kalmar Län

Skrota bilen hos Skrotfrag i Oskarshamn

När det är dags att skrota bilen i Oskarshamn bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Oskarshamn  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Oskarshamn innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Oskarshamn för avregistrering.

Fler bilskrotar i Kalmar Län