Slottshagens Bilskrot är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om fordonet är uttjänt.

Slottshagens Bilskrot kan hämta din skrotbil helt gratis utan kostnad i hela Östergötland. Du kan både lämna bilen till dom eller boka hämtning på deras hemsida.

Kontaktuppgifter: Slottshagens Bilskrot, Slottshagen 602 23 Norrköping, 011-16 60 58

Mer information om skrotning av bil i Östergötlands Län

Skrota bilen hos Slottshagens Bilskrot

När det är dags att skrota bilen i Norrköping bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Norrköping som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Slottshagens Bilskrot innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Norrköping för avregistrering.

Lämna skrotbilen till Slottshagens Bilskrot innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Mer information om skrotbilar i Norrköpings kommun

Fler bilskrotar i Östergötlands Län