H & K Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. H & K Bildemontering säljer begagnade bildelar, ca 500 bilar i lager för demontering. Dom har även självplock där du själv kan demontera delen och köpa den till ett reducerat pris.

Kontaktuppgifter: H & K Bildemontering AB, Nykyrka Industriområde 128, 591 97 Motala, 0140-21 98 22

Information om skrotning av bil i Östergötlands Län

Skrota bilen hos H & K Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Motala bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Motala som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till H & K Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till H & K Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Motala för avregistrering.

Fler bilskrotar i Östergötlands Län