Signalen AB Mönsterås är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Mönsterås

Ett modernt och certifierat bildemonteringföretag i samarbete med bilbranschen. Signalen AB Mönsterås tillhandahåller ett maximalt utbud av begagnade originalartiklar till bilar. Företaget levererar snabbt begagnade originaldelar med hög kvalitet. Sortimentet omfattar i princip alla delar som kan demonteras från en bil. Hos Signalen i Mönsterås får du snabb leverans! dom packar & skickar alla paket vanligtvis samma dag.

Samtliga delar som vi levererar är genomgående av mycket hög kvalitet. I många fall är de likvärdiga med nya. Företaget går noggrant igenom alla delar för att säkerställa funktion och övrig monteringsfunktionalitet. Dom kvalitetsbestämmer våra delar enligt branschens kvalitetsklassning.

Kontaktuppgifter: Signalen AB Mönsterås, V. Oknebäcksväg. 7, 383 36 Mönsterås, Tel 0499-49 000

Information om skrotning av bilar i Kalmar Län

Skrota bilen hos Signalen AB Mönsterås

När det är dags att skrota bilen i Mönsterås bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Signalen AB Mönsterås  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Signalen AB Mönsterås innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Mönsterås för avregistrering.

Fler bilskrotar i Kalmar Län