Lycksele Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Lycksele

Lycksele Bildemontering AB bildades 1975 och har expanderat i ett flertal omgångar. Företagets mål är att leverera bra begagnade reservdelar från en miljövänlig hantering. Dom är 17 anställda på företaget. Deras mål är att serva våra kunder så väl att de alltid kan känna sig nöjda. Företagets tomt består av 30 000 kvadratmeter, våra lager är på 18 000 kubikmeter.

Dom erbjuder hämtning av skrotbilar varje vecka med biltransportbil som lastar upp till 10 bilar varje gång. Företaget ingår i märkesdemo.

Kontaktuppgifter: Lycksele Bildemontering AB, Karossväg. 4, 921 45 Lycksele, 0950-121 40

Information om skrotning av bilar i Västerbotten

Mer information om skrotbilar i Lycksele kommun

Skrota bilen hos Lycksele Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Lycksele bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Lycksele Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Lycksele Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Lycksele för avregistrering.