Signalen Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Linköping

Ett modernt och certifierat bildemonteringföretag i samarbete med bilbranschen. Bolaget tillhandahåller ett maximalt utbud av begagnade originalartiklar till bilar. Dom levererar snabbt begagnade originaldelar med hög kvalitet. Sortimentet omfattar i princip alla delar som kan demonteras från en bil.

Samtliga delar som företaget levererar är genomgående av mycket hög kvalitet. I många fall är de likvärdiga med nya. Signalen Bildemontering går noggrant igenom alla delar för att säkerställa funktion och övrig monteringsfunktionalitet. Företaget kvalitetsbestämmer våra delar enligt branschens kvalitetsklassning.

Kontaktuppgifter: Signalen Bildemontering AB, Hägerhällsväg. 31, 582 72 Linköping, Tel 013-397 024

Information om skrotning av bilar i Östergötlands Län

Mer information om skrotbilar hos Linköpings kommun

Skrota bilen hos Signalen Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Linköping bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Linköping som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Signalen Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Signalen Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Linköping för avregistrering.

Fler bilskrotar i Östergötlands Län