Begagnade bildelar AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om du har ett uttjänt fordon.

Är bilen inte körbar eller möjlig att bogsera kan dom hjälpa till med bärgning via Assistancekåren. När ni lämnar er bil för skrotning hos Begagnade bildelar AB så utfärdar dom ett mottagningsbevis.
Detta gör att överskjutande fordonsskatt återbetalas till ägaren och bilens försäkring läggs vilande. Bilen avregistreras hos transportstyrelsen.

Kontaktuppgifter: Begagnade bildelar AB, Ensboväg. 5, 582 54 Linköping, Tel 013-31 50 80

Mer information om skrotning av bil i Östergötlands Län

Mer information om skrotbilar i Linköpings kommun

Skrota bilen hos Begagnade bildelar AB

När det är dags att skrota bilen i Linköping bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Linköping som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Begagnade bildelar AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Begagnade bildelar AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Linköping för avregistrering.

Fler bilskrotar i Östergötland