Ekholms Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Ekholms Bildemontering AB har ett brett sortiment av begagnade delar. Dom försöker att återvinna så många kuranta delar som möjligt från varje bil.  Delarna säljer företaget till verkstäder, privata fordonsägare och försäkringsbolag i hela landet.  Varje del är noggrant kontrollerad. Delarna skickas med Post varje dag.

Kontaktuppgifter: Ekholms Bildemontering AB, Ljungströmsväg. 11, 692 75 Kumla, Tel 019-577 089

Skrota bilen hos Ekholms Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Kumla bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Kumla som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Ekholms Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Ekholms Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Kumla för avregistrering.

Information om skrotning av bilar i Örebro Län

Fler bilskrotar i Örebro Län