Finspångs Bilskrot är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om den är uttjänt.

Kontaktuppgifter: Finspångs Bilskrot, Västralundsväg. 5, 612 44 Finspång, Tel 0122-173 38

Information om skrotning av bil i Östergötlands Län

Mer information om skrotbilar i Finspångs kommun

Skrota bilen hos Finspångs Bilskrot

När det är dags att skrota bilen i Finspång bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från  vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Finspång som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Finspångs Bilskrot  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Finspångs Bilskrot innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Finspång för avregistrering.

Fler bilskrotar i Östergötlands Län