Hällberga Bilskrot AB är en auktoriserad bilskrot. Här kan du skrota din uttjänta bil och köpa begagnade bildelar. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Företaget har många års erfarenhet från bilskrotning och har skrotat tusentals bilar av olika modeller i alla tänkbara skick. Det innebär att dom ser till att skrotbilen tas hand på ett bra sätt. Hällberga Bilskrot AB är måna om miljön och garanterar att din bil skrotas på ett så miljövänligt sätt som möjligt med hjälp av moderna och effektiva verktyg och maskiner.

Kontaktuppgifter: Hällberga Bilskrot AB, Lindsäter Simontorp, 635 02 Eskilstuna, Tel 016-421 141

Mer information om skrotning av bil i Södermanlands Län

Skrota bilen hos Hällberga Bilskrot AB

När det är dags att skrota bilen i Eskilstuna bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Hällberga Bilskrot AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Hällberga Bilskrot AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Eskilstuna för avregistrering.

Fler bilskrotar i Södermanlands Län