Bilskrotcenter är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot Eskilstuna

Bilskrotcenter följer bilskrotningsförordningen och är av Länsstyrelsen en auktoriserad bilskrot. Företagets anläggning uppfyller de miljömässiga krav som kommunens miljöförvaltning ställer.

För Bilskrotcenter är det viktigt att ta ansvar för miljön. Miljöledningssystemet talar om hur dom ska underhålla och övervaka den påverkan företaget har på miljön.

Kontaktuppgifter: Bilskrotcenter, Skjulstagatan 12 b, 632 29 Eskilstuna, Tel 016 140 850

Information om skrotning av bilar i Södermanlands Län

Skrota bilen hos Bilskrotcenter

När det är dags att skrota bilen i Eskilstuna bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Bilskrotcenter  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Bilskrotcenter innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Eskilstuna för avregistrering.

Fler bilskrotar i Södermanlands Län