Bildelsvärlden AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Bollnäs

För att bedriva bildemontering måste företagen få auktorisation från Länsstyrelsen. De uttjänta bilarna klassas av Naturvårdsverket som miljöfarligt avfall. Detta betyder att ingen hantering och transport av skrotbilar får göras utan tillstånd. Miljövårdsverket förordades att ansvara för tillsyn och inspektion.

Kontaktuppgifter: Bildelsvärlden AB, Nybyggesvägen, 821 93 Bollnäs, 026-616 666

Information om skrotning av bilar i Gävleborgs Län

Skrota bilen hos Bildelsvärlden AB

När det är dags att skrota bilen i Bollnäs bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Bildelsvärlden AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Bollnäs och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Bildelsvärlden AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Bollnäs och avregistreras.