Rickardsson parts AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Rickardsson parts AB, Norra Ågat. 35, 732 31 Arboga, 070-234 7665

Information om skrotning av bilar i Västmanland

Mer information om skrotbilar hos Arboga kommun

Skrota bilen hos Rickardsson parts AB

När det är dags att skrota bilen i Arboga bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Rickardsson parts AB

Lämna skrotbilen till Rickardsson parts AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Arboga för avregistrering.