Karstorps Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om fordonet är uttjänt.

Dom har självplock på vissa bilar. Dom kan inte hjälpa Er att demontera delar från dessa bilar. Man får komma till dom och plocka bort delen/delarna själv. Du måste ha med dig egna verktyg.

Kontaktuppgifter: Karstorps Bildemontering AB, Karstorp 605 95 Norrköping, Tel 011-495 4000

Information om skrotning av bil i Östergötlands Län

Skrota bilen hos Karstorps Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Norrköping bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Norrköping som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Karstorps Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Karstorps Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Norrköping för avregistrering.

Fler bilskrotar i Östergötlands Län

Mer information om skrotbilar i Norrköpings kommun