Varudeklaration av alla begagnade bilar

Varudeklaration av alla begagnade bilar

Varudeklaration av alla begagnade bilar. Nu aviseras en ny lag för näringsidkare som säljer begagnade bilar till konsument. Idag gäller ett krav på varudeklaration för bilar som säljes för lägst 30 000 kr. Och bilar under detta pris skall enbart garanti för bilens säkerhet dokumenteras. Se protokoll på Google ”kontroll av bilens säkerhet-Konsumentverket”. Den nya lagen gäller varudeklaration för samtliga begagnade bilar oberoende på priset.

LÄS MER: Försäljning av defekta och krockade bilar i Göteborg

En varudeklaration skall genom testprotokoll visa bilens kondition vid försäljningen. Den skall även informera om skatt och garantier. Observera att den inte skall förväxlas med konsumentköplagen för begagnade bilar. I stort kan man säga att köp i befintligt skick blir förtydligat. Men fortfarande kommer många begagnade bilar att säljas av privatkunder där inte varudeklaration av alla begagnade bilar gäller. Oberoende av vem som säljer bilen gäller alltid konsumentköplagen. Ett fel kan reklameras inom 6 mån även om 2 mån är mer vedertaget på begagnade bilar. Om ett fel upptäckes inom den här tiden är det säljaren som skall bevisa att felet har uppstått efter försäljningen. Det kan bero på den nye ägarens försumlighet men måste bevisas. Varudeklarationen kan utgöra en garant för köparen i sådant fall. Då bilen köps av en privat säljare bör en skriftlig garanti om bilen kondition upprättas. Vid köp av en bilhandlare bör man först kontrollera att företaget är branschanslutet. Ett sådant är ”Motorbranschens riksförbund”.

LÄS MER: Köpare av begagnade bilar klagar mest

Den nya lagen är tydligen ett led i ett försök att sanera de oseriösa verksamheterna. Varudeklarationen kommer inte att ha samma verkan mot ett inte branschanslutet företag. Det är lika viktigt som att kontrollera att bilen inte är behäftad med fordonsrelaterade skulder, som den nya ägaren måste överta. Och det är naturligtvis viktigt att den nye ägaren sparar alla dokument som bevis om något skulle hända. Man skall också tänka att det inte finns öppet köp eller ångervecka När avtalet är undertecknat gäller dokumenten. Om köparen trots allt ångrar sig blir han/hon skadeståndsskyldig. 

Varudeklaration av alla begagnade bilar. Nu aviseras en ny lag för näringsidkare som säljer begagnade bilar till konsument. Idag gäller ett krav på varudeklaration för bilar som säljes för lägst 30 000 kr.
Varudeklaration av alla begagnade bilar. Nu aviseras en ny lag för näringsidkare som säljer begagnade bilar till konsument. Idag gäller ett krav på varudeklaration för bilar som säljes för lägst 30 000 kr. innebörden av detta är att defekta bilar som borde skrotas kommer vara svårare för bilhandlare att sälja till vanliga konsumenter.
LÄS MER: Skrota bilen gratis med hämtning i Göteborg

Fortfarande kommer det att att finnas bilar som kommer att säljas i befintligt skick. Ett sätt att försöka undgå lagen om varudeklaration av alla begagnade bilar är att uppmana köparen att själv undersöka bilen. Vid sådant tillfälle bör köparen anlita en auktoriserad verkstad för hjälp. Testprotokollet som fås kan betraktas som en varudeklaration, som kan behövas vid en reklamation. Det är också viktigt att veta att en tvist mellan två privatpersoner inte kommer att behandlas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vid sådant fall måste säljaren stämmas vid domstol. Och detta kommer sannolikt betyda att köparen avstår på grund av eventuella rättegångskostnader.

LÄS MER: Auktoriserade bilskrotar köper skrotbilar från privatpersoner

Tumregler är att konsumentköplagen styr vad som kan betraktas som fel. Bilen skall alltid vara trafiksäker vid köpet. Fel som upptäcks inom 6 månader är fel då bilen köptes om inte säljaren kan bevisa motsatsen. Även om en kortare garantitid finns skriven är det konsument köplagen som gäller juridiskt. Reklamationstiden är egentligen tre år men två månader anses skälig. Ålder och körlängd är faktorer som påverkar reklamationer. Och varudeklarationen finns till för att underlätta för köparen att åberopa lagen. Protokoll för begagnade bilar kan ses på Google ”varudeklaration-Konsumentverket. Varudeklaration av alla begagnade bilar.

LÄS MER: Tipsen hur man fixar små fel på bilen själv