Valla Bildemontering AB

Valla Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Valla Bildemontering har utvecklat ett smart sätt att tillhandahålla begagnade originaldelar med kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet för varje del. Varje såld återanvänd reservdel innebär att en reservdel mindre behöver nytillverkas.

Kontaktuppgifter: Valla Bildemontering AB, Åsen 641 62 Valla, Tel 0150-66 01 60

Mer information om skrotning av bil i Södermanlands Län

Skrota bilen hos Valla Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Valla bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Valla Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot

Lämna skrotbilen till Valla Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Valla för avregistrering.

Fler bilskrotar i Södermanlands Län