vägtrafikvakternas dilemma

Vägtrafikvakternas dilemma

Många rapporter pekar på vägtrafikvakternas dilemma. Vissa bilförare uppför sig mer eller mindre som tölpar när man passerar olika vägarbeten. Och det tycks vara de kvinnliga vägvaktarna som drabbas värst. Det visar ju också på en tydlig feghet hos dessa förare. Man har också observerat att för det mesta är det förare av gamla bilar, som bäst kan kallas skrotbilar, och som bedriver den här beklämmande verksamheten. Vid vägarbeten där inte bulldozers eller tillfälliga trafikljus användes bevakas och styrs trafiken av vakter. Och ofta är det kvinnor som utför dylika arbeten. Förbi en vägarbetsplats  dirigeras trafiken enkelriktat. Orsaken kan vara att halva vägbanan är upptagen eller att skydda vägarbetare som befinner sig nära körfilen.

LÄS MER: Kontroller man bör göra inför bilbesiktning

De manuellt bevakade arbetsplatserna är i första hand mindre vägjusteringar, som kan utföras under en kortare tid. Mobila arbeten, som till exempel asfaltsarbeten, utgör områden då sådan bevakning är att föredra. En klok person begriper att han tjänar tid på ett sådant förfarande. PÅ grund av kontinuerlig förflyttning av vakterna förkortas längden på spärrat område och härmed även köerna. Men vissa slynglar fattar inte så bra. Tyvärr kan det finnas någon äldre ”gentleman,” som undantagsvis uppför sig synnerligen illa.

Många rapporter pekar på vägtrafikvakternas dilemma. Vissa bilförare uppför sig mer eller mindre som tölpar när man passerar olika vägarbeten
Många rapporter pekar på vägtrafikvakternas dilemma. Vissa bilförare uppför sig mer eller mindre som tölpar när man passerar olika vägarbeten

Vägvaktarna, som är placerade på varje sida om vägbygget, håller kontakt med varandra via mobiltelefonen. De arbetar rationellt, genom att dirigera, så att minsta möjliga bilkö kommer att uppstå åt endera riktningen. Självklart tycks det ibland vara helt fritt på den enkelriktade banan. Det tar några sekunder; ur säkerhetssynpunkt, innan en bil kommer från motsatt riktning. Och det är det här slynglarna, och någon enstaka ”gentleman” inte begriper. De vill ju fram och inte stå och vänta i onödan.

LÄS MER: Bilkyrkogårdar vårt nya turistmål

När trafikvakten höjer sin röda flagga som betyder stopp rullar de många gånger skrotbilsliknande fordon fram. Rutan hissas ner och att flytta på dig-kommando ryts ut.

Då inte detta har någon verkan vrålar föraren ut de värsta invektiv han kan finna. För kvinnor tycks det finnas hur mycket som helst. Och dessa tölpars språk innefattar normalt inte mycket mer ån så. Att en vuxen person uppför sig på samma sätt påvisar bara en låg bildningsnivå.

Men tyvärr räcker det inte alltid med ett sådant uppförande. För att verkligen visa sina muskler låter förarna bilarna rulla fram mot väktarna. En törn får visa att man menar allvar.

Och för att visa sina aversioner fortsätter förarna med sina oförskämda tillrop, som drabbar vägarbetarna. Visserligen är det fullvuxna män som hånas men även här är det riskfritt. vägtrafikvakternas dilemma

Trafiken flyter ju förbi arbetsplatsen utan stopp och utan möjlighet att få tag på tölparna.

LÄS MER: Anlita företag för transport av bilar