Uffes bilskrot

Uffes Bilskrot är en auktoriserad bilskrot som säljer begagnade däck. Här kan du skrota bilen. Uffes bilskrot säljer inga begagnade bildelar. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Uffes Bil AB, Övre Hoga 126, 472 96 Varekil, 0304-474 76

Skrota bilen hos Uffes Bilskrot

När det är dags att skrota bilen på Orust bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Uffes Bildelar innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Stockholm och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Uffes Bilskrot innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot på Orust och avregistreras.