Agnesberg bilskrot

Agnesberg bilskrot

Agnesberg bilskrot, Hämtning av skrotbilar för skrotning. Hämtningen är gratis när vi hämtar bilskrot Agnesberg. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett motagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Gratis hämtning gäller kompletta skrotbilar som är nyare än 1989 årsm. och som det inte saknas delar på. Saknas delar kan det bli en kostnad ring för mer info.

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot Agnesberg 

Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB inehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

Agnesberg bilskrot
Vi hämtar i Agnesberg bilskrot när du skrotar bilen Agnesberg. Vi tar hand om skrotningen av bilen och hämtar skrotbilen gratis

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

Vi hämtar i Agnesberg bilskrot gratis för skrotning. Innehar tillstånd av Länsstyrelsen att hämta bilskrot Agnesberg. Hämtningen är gratis Tel 031-94 37 60

Agnesberg bilskrot auktorisationskrav

 

Agnesberg bilskrot skall bedriva sin verksamhet yrkesmässigt enligt förordningarna. Företaget skall vara registrerat hos berörda myndigheter. Det skall kunna utfärda giltigt dokument att skrotbilen kommer att hanteras på ett beskrivet och miljömässigt sätt. Det skall också vid mottagandet av skrotbilens registreringsbevis med legitimerad underskrift och kontroll av bilens chassinummer

fastställa och dokumentera att normerna följs. Straffbestämmelserna enligt & 52 i förordningen är betydande för de som bryter mot Länsstyrelsens föreskrifter. Före utfärdande av tillstånd utfärdar Miljööverdomstolen ett schablonmässigt belopp, som säkerhet för framtida eventuella krav på markundersökningar och ordnings ställande efter skrotningsverksamheten.

Ale bilskrot

Ale bilskrot

Ale bilskrot, Hämtning av skrotbilar för skrotning. Hämtningen är gratis när vi hämtar bilskrot Ale. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett motagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Gratis hämtning gäller kompletta skrotbilar som är nyare än 1989 årsm. och som det inte saknas delar på. Saknas delar kan det bli en kostnad ring för mer info.             Tel 031-94 37 60

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot Ale

Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB inehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

Ale bilskrot
Vi hämtar i Ale bilskrot när du vill skrotar bilen Ale. Vi tar hand om skrotningen av bilen och hämtar skrotbilen gratis

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

Vi hämtar i Ale bilskrot gratis för skrotning. Innehar tillstånd av Länsstyrelsen att hämta bilskrot Ale. Hämtningen är gratis Tel 031-94 37 60

Ale bilskrot auktorisationskrav

 

Ale bilskrot skall bedriva sin verksamhet yrkesmässigt enligt förordningarna. Företaget skall vara registrerat hos berörda myndigheter. Det skall kunna utfärda giltigt dokument att skrotbilen kommer att hanteras på ett beskrivet och miljömässigt sätt. Det skall också vid mottagandet av skrotbilens registreringsbevis med legitimerad underskrift och kontroll av bilens chassinummer

fastställa och dokumentera att normerna följs. Straffbestämmelserna enligt & 52 i förordningen är betydande för de som bryter mot Länsstyrelsens föreskrifter. Före utfärdande av tillstånd utfärdar Miljööverdomstolen ett schablonmässigt belopp, som säkerhet för framtida eventuella krav på markundersökningar och ordnings ställande efter skrotningsverksamheten.

Göteborg Bilskrot

Göteborg bilskrot

Göteborg bilskrot, Hämtning av skrotbilar för skrotning. Hämtningen är gratis när vi hämtar bilskrot Göteborg. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett motagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Gratis hämtning gäller kompletta skrotbilar som är nyare än 1989 årsm. och som det inte saknas delar på. Saknas delar kan det bli en kostnad ring för mer info.

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot Göteborg 

Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB inehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

göteborg bilskrot
Vi hämtar Skrotbilar till Göteborg bilskrot när du skrotar bilen Göteborg. Vi tar hand om skrotningen av bilen i Göteborg och hämtar skrotbilen gratis

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

Här kan du få hjälp med att Skrota bilen Kungälv

Bra ställe att Skrota bilen Göteborg om du behöver gratis hämtning

 Bästa Göteborg bilskrot Som även hämtar bilskrot i Kungsbacka, Kållered, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Hisingen, Angered, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Uddevalla.

Vi hämtar i Göteborg bilskrot gratis för skrotning. Innehar tillstånd av Länsstyrelsen att hämta bilskrot Göteborg. Hämtningen är gratis Tel 031-94 37 60

 

Göteborg bilskroten auktorisationskrav

 

Göteborg bilskrot skall bedriva sin verksamhet yrkesmässigt enligt förordningarna. Företaget skall vara registrerat hos berörda myndigheter. Det skall kunna utfärda giltigt dokument att skrotbilen kommer att hanteras på ett beskrivet och miljömässigt sätt. Det skall också vid mottagandet av skrotbilens registreringsbevis med legitimerad underskrift och kontroll av bilens chassinummer

fastställa och dokumentera att normerna följs. Straffbestämmelserna enligt & 52 i förordningen är betydande för de som bryter mot Länsstyrelsens föreskrifter. Före utfärdande av tillstånd utfärdar Miljööverdomstolen ett schablonmässigt belopp, som säkerhet för framtida eventuella krav på markundersökningar och ordnings ställande efter skrotningsverksamheten.

 

Bilskrot hämtning Mölndal Tel 031-94 37 60

Bilskrot Mölndal

Hämtning av bilskrot Mölndal för skrotning. Hämtningen är gratis när ni ska skrota bilen Mölndal. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).                                                                               

Gratis hämtning gäller kompletta skrotbilar som är nyare än 1989 årsm. och som det inte saknas delar på. Saknas delar kan det bli en kostnad ring för mer info.

 

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot Mölndal

Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

bilskrot Molndal
Hämtning av bilskrot Mölndal när du skrotar bilen i Mölndal. Vi tar hand om skrotningen av bilen i Mölndal och hämtar skrotbilen gratis

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

Lagkrav för bilskrotens verksamhet

 

Företag som sysslar bildemontering och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets

bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler

 

Vi hämtar bilskrot Mölndal gratis när ni skall skrota bilen i Mölndal. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att hämta skrotbilar i Mölndal Tel 031-943760

Bilskrot hämtning Backaplan Göteborg Tel 031-94 37 60

Bilskrot Backaplan Göteborg

Hämtning av bilskrot Backaplan Göteborg för skrotning. Hämtningen är gratis när ni ska skrota bilen Backaplan Göteborg. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett motagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot Backaplan Göteborg 

Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB inehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

bilskrot backaplan goteborg
Vi hämtar bilskrot Backaplan Göteborg när du skrotar bilen i Backaplan Göteborg. Vi tar hand om skrotningen av bilen i Backaplan Göteborg och hämtar skrotbilen gratis

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

Lagkrav för bilskrotens verksamhet

 

Företag som sysslar bildemontering och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets

bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Vi hämtar bilskrot Backaplan Göteborg gratis när ni skall skrota bilen i Backaplan Göteborg. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att hämta skrotbilar i Backaplan Göteborg Tel 031-94 37 60

Bilskrotning Kungsbacka Tel 031-94 37 60 för gratis hämtning

Bilskrotning Kungsbacka

Bilskrotning Kungsbacka, vi hämtar din bil för skrotning gratis när ni ska skrota bilen Kungsbacka. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Gratis hämtning gäller kompletta skrotbilar som inte är äldre en årsm. 1989. Det får heller inte saknas delar. Saknas det delar kan det bli en kostnad ring för info.

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot för bilskrotning Kungsbacka

Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

bilskrotning kungsbacka
Bilskrotning Kungsbacka när ni skall skrota bilen i Kungsbacka. Vi hämtar bilskrot i Kungsbacka gratis

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

Bilskrotning Kungsbacka miljöpåverkan

 

Skrotbilen, som klassas som miljöfarligt avfall på grund av många giftiga och miljöförstörande ämnen, kräver vid destruktionsarbeten anpassad verkstadsanläggning, ändamålsoriktig utrustning, rationella arbetsrutiner, yrkesskicklighet och framför allt miljökunskap

om miljöfarliga produkter. Därför är ett stort antal av lagar, normer, föreskrifter och rekommendationer utgivna av olika myndigheter, men där Bilskrotningsförordningen är tongivande. Som punkt ett är angivet att tillträdet till anläggningen skall vara lättillgänglig

och kontrollerbart. Marken för uppställning av skrotbilar skall vara asfalterad eller på annat sätt hårdbelagd. Spill- och dagvatten från detta område skall bindas till en avskiljningsanordning för oljeavskiljning. Samma system skall gälla för verkstadsytan där dräneringsarbeten pågår. Även denna yta skall vara hårdbelagd så att spill inte kan tränga igenom. Platsen där dräneringsarbetet utföres skall utformas så att spill av vätskor inte kan rinna utanför området. De bilskrotar som demonterar detaljer för försäljning skall upprätta en speciell plats för miljöriktig rengöring och hantering av dessa artiklar före mobil lagerhållning. Speciella låsbara förvaringstankar för bensin, diesel, kylvätska och dyl. skall finnas på brandsäker och markerad plats. Tydliga och markerade utrymningsdörrar skall finnas.

 

 

Dränering och demontering på bilskrot Göteborg före fragmentering

 

Bilskrotning Kungsbacka före fragmentering koncentreras till dränering av olika oljor, bensin, diesel och kylmedier. Demontering och lagerhållning av gummi, aluminium, startbatterier, katalysatorer och artiklar som bly eller andra lättåtkomliga artiklar som innehåller bly eller andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrotning Kungsbacka, vi hämtar skrotbilen gratis när ni skall skrota bilen Kungsbacka. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar

Bilskrot Kungsbacka

Bilskrot Kungsbacka. Flera städer och större samhällen saknar, en av Länsstyrelsen, auktoriserad bilskrot. De aktiva företagen hämtar skrotbilar för demontering eller självplock. Och flertalet säljer begagnade bildelar genom Bildelsbasen eller Laga. Men det kan löna sig att kontakta företaget direkt. Det finns ingen bilskrot Kungsbacka därför ges förslag till ett närstående bilskrotar.

Bilskroten i Varberg, Signalväg. 8, 432 32 Varberg, 0340-136 00

Munkagård Bilskrot AB, Träväg. 7, 432 78 Tvååker, 076-879 5022

Bilskrot Kungsbacka när man ska skrota bilen

Närmast är att skrota bilen i Varberg eftersom det inte finns någon bilskrot i Kungsbacka. Man ska anlita en auktoriserad bilskrot för att få en problemfri hantering av bilen. Risken för efterkrav och att skrotbilen inte blir avregistrerad är liten när man anlitar godkända aktörer. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes. Det som återstår av bilen återvinns.

De auktoriserade företagen lyder under Naturvårdsverkets krav på skrotbilshantering och kontrolleras kontinuerligt av Miljöförvaltningen. Dessa krav måste följas om man ska starta en bilskrot i Kungsbacka. Bilproducenterna förordnades, enligt SFS 2007:185, att bilda ett nätverk av auktoriserade bilskrotar. Och det längsta avståndet till en bilägare sattes till 50 km. Tyvärr har inte detta infriats. Vilket drabbar de nordliga delarna mest med betydligt längre avstånd än det bestämda. Även om man inte kan skrota bilen i Kungsbacka kan man undersöka med bilskrotarna om dom kan hämta i området.

Eftersom det inte finns någon auktoriserad bilskrot i Kungsbacka bör man leta i när områdena. Närmast är att någon bilskrot i Varberg för att få bilen skrotad..

Eftersom det inte finns någon auktoriserad bilskrot i Kungsbacka bör man leta i när områdena. Närmast är att någon bilskrot i Varberg för att få bilen skrotad.

Skroten Partille

Skroten Partille

Hämtning av skrotbilar till skroten Partille, vi hjälper dig med skrotningen av bilen hämtar skrotbilen gratis om bilen är komplett (dvs. att det inte saknas delar på skrotbilen). Saknas delar kan det bli en kostnad, ring för mer info. Tel 031-94 37 60.

Hämtningen sker med bärgningsbil och du får ett mottagningsbevis av bärgaren där det står att bilen skall skrotas. Det du behöver ha är det senaste registreringsbeviset del 2 (den gula delen).

Vi innehar Fskatt, Transportförsäkring och tillstånd av Länsstyrelsen att hämta Bilskrot Göteborg till skroten Partille

Skroten Partille
En hämtning till skroten Partille
Bilskrot Göteborg
Hämtning av husvagn till bilskrot Göteborg för skrotning

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av bilskrot Göteborg/farligt avfall

En skrotbil klassas som farligt avfall och innehåller miljöfarliga komponenter som t ex kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är t ex tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Andra miljöfarliga ämnen är bilarnas elektriska komponenter, HA-oljor i däck, olika metaller och plaster, glas, bilbatterier samt batterisyror.

Skrota bilen i skroten Partille innan du gör dig skyldig till miljöbrott

Enligt Miljöbalken är det förbjudet och därmed straffbart att överge en uttjänt bil på ett sätt som kan påverka människors hälsa och miljön. En bilägare kan åtalas för miljöbrott oavsett om bilen står på egen, annans eller på allmän mark så skrota bilen Göteborg. Det är också ett miljöbrott att förvara en uttjänt bil på t ex den egna tomten på ett sätt som strider mot miljöbalkens bestämmelser.

Producentansvar

Vad omfattas av producentansvaret. Detta ansvar innebär att producenten är skyldig att kostnadsfritt ta emot egentillverkade eller importerade bilar som registrerats för första gången efter den 31 december 1997. Men om bilen saknar ekonomiskt värdefulla delar eller i betydande omfattning utrustats med delar från annan än producenten som knappast kan återanvändas eller återvinnas, kan producenten kräva ersättning. Men efter den 1 januari 2007 ska alla bilar kunna lämnas gratis till en producent.

Ytterligare lagregler som pekar på att lämna och skrota bilen hos en auktoriserad bilskrotning

Det är viktigt att bilen lämnas till skroten Hisingen en auktoriserad bilskrot Göteborg, för om inte avregistreringen går korrekt till kan siste ägaren kvarstå som ägare med kostnader och andra obehagliga besvär som följd. Vid avregistrering erhåller aktuell ägare återbäring av vägskatten. Vidare åtager bilskrotaren att påbörja skrotningsprocessen som innefattar ett lagkrav på att återvinningsgraden skall från 2002 vara minst 85 % och från år 2015 vara minst 95%Ytterligare lagregler som pekar på att lämna och skrota hos en auktoriserad bilskrotning. Men att inte lämna och skrota sin bil till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skroten Partille, gratis hämtning av skrotbilar. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar Tel 031-94 37 60

Skroten Hisingen

Skroten Hisingen

Hämtning av skrotbilar till skroten Hisingen, vi hjälper dig med skrotningen av bilen hämtar skrotbilen gratis om bilen är komplett (dvs. att det inte saknas delar på skrotbilen). Saknas delar kan det bli en kostnad, ring för mer info. Tel 031-94 37 60.

Hämtningen sker med bärgningsbil och du får ett mottagningsbevis av bärgaren där det står att bilen skall skrotas. Det du behöver ha är det senaste registreringsbeviset del 2 (den gula delen).

Vi innehar Fskatt, Transportförsäkring och tillstånd av Länsstyrelsen att hämta Bilskrot Göteborg till skroten Hisingen

Skroten Hisingen
En hämtning till skroten Hisingen
Bilskrot Göteborg
Hämtning av husvagn till bilskrot Göteborg för skrotning

 

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av bilskrot Göteborg/farligt avfall

En skrotbil klassas som farligt avfall och innehåller miljöfarliga komponenter som t ex kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är t ex tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Andra miljöfarliga ämnen är bilarnas elektriska komponenter, HA-oljor i däck, olika metaller och plaster, glas, bilbatterier samt batterisyror.

Skrota bilen hos en bilskrot Göteborg innan du gör dig skyldig till miljöbrott

Enligt Miljöbalken är det förbjudet och därmed straffbart att överge en uttjänt bil på ett sätt som kan påverka människors hälsa och miljön. En bilägare kan åtalas för miljöbrott oavsett om bilen står på egen, annans eller på allmän mark så skrota bilen Göteborg. Det är också ett miljöbrott att förvara en uttjänt bil på t ex den egna tomten på ett sätt som strider mot miljöbalkens bestämmelser.

Producentansvar

Vad omfattas av producentansvaret. Detta ansvar innebär att producenten är skyldig att kostnadsfritt ta emot egentillverkade eller importerade bilar som registrerats för första gången efter den 31 december 1997. Men om bilen saknar ekonomiskt värdefulla delar eller i betydande omfattning utrustats med delar från annan än producenten som knappast kan återanvändas eller återvinnas, kan producenten kräva ersättning. Men efter den 1 januari 2007 ska alla bilar kunna lämnas gratis till en producent.

Ytterligare lagregler som pekar på att lämna och skrota bilen hos en auktoriserad bilskrotning

Det är viktigt att bilen lämnas till skroten Hisingen en auktoriserad bilskrot Göteborg, för om inte avregistreringen går korrekt till kan siste ägaren kvarstå som ägare med kostnader och andra obehagliga besvär som följd. Vid avregistrering erhåller aktuell ägare återbäring av vägskatten. Vidare åtager bilskrotaren att påbörja skrotningsprocessen som innefattar ett lagkrav på att återvinningsgraden skall från 2002 vara minst 85 % och från år 2015 vara minst 95%Ytterligare lagregler som pekar på att lämna och skrota hos en auktoriserad bilskrotning. Men att inte lämna och skrota sin bil till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skroten Hisingen, gratis hämtning av skrotbilar. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar Tel 031-94 37 60