Tabergs Bilskrot

Tabergs Bilskrot är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om du har ett uttjänt fordon.

Du har som ägare har rätt att lämna bilen till vilken bilskrot du vill. Det viktiga är att den är auktoriserad, så att bilen verkligen blir avregistrerad och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Kontaktuppgifter: Tabergs Bilskrot AB, Målöväg. 20 562 42 Taberg, Tel 073-583 6812

Mer information om skrotning av bil i Jönköpings Län

Skrota bilen hos Tabergs Bilskrot AB

När det är dags att skrota bilen i Taberg bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilket företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Jönköping som är auktoriserad av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Tabergs Bilskrot AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Tabergs Bilskrot AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Taberg för avregistrering.

Fler bilskrotar i Jönköpings Län