Svensk Bilåtervinning

Svensk Bilåtervinning är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Företaget sysselsätter för närvarande 13 personer som alla arbetar med den gemensamma filosofi är miljö, service och prismedvetande.

Svensk Bilåtervinning finns i Odensbacken ca 25 km öster om Örebro, nästan mitt i Sverige.

Kontaktuppgifter: Svensk Bilåtervinning, Industriväg. 8, 715 31 Odensbacken, 019-450 690

Information om skrotning av bilar i Örebro Län

Skrota bilen hos Svensk Bilåtervinning

När det är dags att skrota bilen i Odensbacken bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Svensk Bilåtervinning  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Svensk Bilåtervinning innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Odensbacken för avregistrering.

Fler bilskrotar i OÖrebro Län