Svedala Bildemontering AB

Svedala Bildemontering AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. 1979 etablerades företaget  Svedala Bildemontering AB på Svetsaregatan i Svedala. Under en tid drev företaget även en filial på N. Skolgatan i Malmö under varumärket  Bilskroten mitt i stan. Numera bedrivs verksamheten i Svedala av ägarna Bengt, Bosse och Micke Tillberg.

Fler bilskrotar & bildemonteringar i Skåne Län

Kontaktuppgifter: Svedala Bildemontering AB, Svetsaregat. 3, 233 51 Svedala, 040-402 540

Hur funkar det att skrota bilen i Skånes Län

Skrota bilen hos Svedala Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Svedala bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Marlyz Bilskrot AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Svedala Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Svedala för avregistrering.

Fler bilskrotar i Skåne Län