Stölder av nya bilar och uttjänta skrotbilar

Stölder av nya bilar och uttjänta skrotbilar

Stölder av nya bilar och uttjänta skrotbilar. Nu larmar försäkringsbolagen om att bilstölderna ökar igen. Under senare år har statistiken av stölder av nyare bilar sjunkit beroende på att utvecklingen hos biltillverkare försvårat stölderna väsentligt. Det har inte varit lika lätt, som tidigare, att enkelt bryta sig in och sedan tjuvkoppla fordonet före start. Idag är det den organiserade brottsligheten som svarar för stölder av nya fordon, som kräver hög teknik, kunskap och planering för att utföras.

LÄS MER: Omfattande kriminalitet gällande elcykelpremien
Stölders olika karaktärer

Det finns tre olika klasser av bilstölder som skiljer utövarna:

  1. Stölder av nya bilar med nyckelfria lås- och startanordningar

  2. Stölder från från bilar (smash och grep)

        3 Stölder av uttjänta bilar

För punkterna gäller 1 och 3 i första hand illegal utförsel ur landet.

Stölder av nyare bilar med nyckelfri låsanordning

Ägaren, av en nyckelfri lås- och startanordning, sänder en signal till sensorer i bilen. Dessa öppnar billåset samt ger en klarsignal för start av motor, som nu kan göras genom tryck på startknapp. Utan denna signal kan inte bilen verken öppnas eller startas , ej heller tjuvkopplas. Men den destruktiva utvecklingen har inte stått stilla. Genom en elektronisk anordning har man skapat möjlighet att fånga upp ”nyckelns” givare och förstärka impulserna så att bilen öppnas och ger klarsignal för start. 

LÄS MER: När bör man köpa ny bil

En biltjuv kan på utsidan av ägarens bostad få kontakt med en upphängda ”nyckel” och skicka förstärkta impulser till bilens sensorer. Nu är det bara att gå in och köra och tuta. Men bara i närheten av ägarens bostad. Det gäller för tjuvarna att kunna bärga bilen efter första stopp, för nu är ägarnyckeln för långt borta. En allmän rekommendation till ägare av sådana bilar är att på något sätt isolera nyckelns möjlighet att sända ut impulser.

Stölder av nya bilar och uttjänta skrotbilar. Nu larmar försäkringsbolagen om att bilstölderna ökar igen.
Stölder av nya bilar och uttjänta skrotbilar. Nu larmar försäkringsbolagen om att bilstölderna ökar igen.
LÄS MER: Stölder från bilar på illegal bilskrot

Stölder från bilar är ingen ny företeelse. Tvärtom. Men det har kommit fram en ny utrustning till hjälp i den brottsliga verksamheten. Även här har en elektronisk anordning utvecklats. Med den kan originalnyckeln manipuleras. När föraren lämnar sin bil och trycker på nyckel för låsning finns tjuven i närheten. Impulsen som är tänkt att låsa bilen blir störd och kommer ur funktion då biltjuven riktar sin givare mot honom, och bilen förblir olåst. Då föraren försvunnit är det fritt fram att länsa bilen. De som är medvetna om faran behöver bara kolla så låset fungerat vid första trycket.

Stölder av uttjänta bilar

Att genom falsarier komma över skrotbilar, som skall lämnas för skrotning. Numera har detta blivit en mycket lukrativ affär för den brottsliga verksamheten. Det är i första hand tidigare ägare, som tror sig lämnat sin för skrotning till exempel i Göteborg, som drabbas. Stölder av nya bilar och uttjänta skrotbilar. Vid uppdagande av en illegal export blir senaste registrerade ägare, trots att han är oskyldig, ansvarig för händelsen.  För att undvika en sådan situation är det nödvändigt att ägaren noggrant kontrollerar transportören före hämtning till bilskrot.

LÄS MER: Stort förekommande fusk med uttjänta bilar