Skrotfrag Töreboda

Skrotfrag Töreboda är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag Töreboda, Industrigat. 16, 545 31 Töreboda, 0506-777 200

Fler bilskrotar i Töreboda

Skrota bilen hos Skrotfrag Töreboda

När det är dags att skrota bilen i Töreboda bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

 Lämna skrotbilen till Skrotfrag Töreboda innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Töreboda och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag Töreboda innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Töreboda och avregistreras.