Skrotfrag Kållered

Skrotfrag Kållered är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag Kållered, Bangårdsväg. 13, 428 36 Kållered, 031-795 4647

Skrota bilen hos Skrotfrag Kållered

När det är dags att skrota bilen i Kållered bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag Kållered innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Kållered och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag Kållered innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Kållered och avregistreras.