Skrotfrag i Göteborg

Skrotfrag i Göteborg är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag, Stokkebyes Kvarnväg 15, 424 38 Agnesberg,
031-332 39 90

Skrota bilen hos Skrotfrag i Göteborg

När det är dags att skrota bilen i Agnesberg bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Göteborg innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Agnesberg och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Göteborg innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Agnesberg och avregistreras.

Mer om hur fragmentering och bilåtervinning fungerar.