Skrotbilars värden

För ett antal år sedan var skrotbilars egentliga värden negativt. Det vill säga att ägaren var tvungen att betala ett visst belopp för att få den omhändertagen på någon skrot. Undantag till denna regel var Volvo, SAAB och Mercedes, som i vissa fall kunde säljas. PV 444 förvandlades, som exempel, till EPA-traktor. Resultatet blev att många dumpade sina bilar för att spara pengar. Många artiklar har skrivits och behandlat de negativa miljöeffekterna dessa orsakade.

Skrotbilars värden

Skrotbilars värden har ökat i takt med teknologin blivit mer avancerad i bilarna. Höga reparations och reservdelskostnader på äldre bilar omöjliggör dock att man kan få bilen trafikduglig igen. Därför skrotas bilar där många komponenter fortfarande fungerar.

En allmän regel har varit att bilar klassas som uttjänta vid då reparations- kostnaderna överstiger bilens marknadsvärde. Även idag följer många denna regel med få undantag. Den moderna bilen innehåller många mycket dyra komponenter. Elektroniken med sina kretskort och air-bags är några exempel. Verkstadskostnaderna har skjutit i höjden. Det är idag lika dyrt att anlita en märkesverkstad som att konsultera en advokat. Allt detta tillsammans bidrar till höjning av skrotbilens egentliga värde. En bil kan bli utsatt för en relativ mild olycka där en air-bag har utlöses. Detta är naturligtvis lyckligt ur säkerhetssynpunkt. Men kostnaden för en sådan skada är svindlande hög. Generellt brukar ett försäkringsbolag lösa in bilen till ett högt marknadsvärde.

Skrotbilars värden har ökat

De ägare, som enbart har tagit trafikförsäkring, drabbas hårt. Och när någon del, som kretskort exempel, fallerar och måste bytas kan en prisuppgift rendera bilen till skrotningsstadiet. Många bilar, som av ekonomiska skäl bör skrotas, är inte helt uttjänta vad livslängden anbelangar. Och ägarna handlar därefter. Bilarna blir avställda med förhoppning av, att de i framtiden skall kunna repareras billigare. Dessa bilar blir stående i många år och kommer till slut att utgöra samma miljöproblem som de nämnda dumpade skrotbilarna. En väsentlig skillnad finns dock. Ägarna till skrotbilar behöver inte betala något för skrotning och avregistrering. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil.

Under många år har bilproducenterna varit föremål för hårda krav att nå satta återvinningskrav. Idag har man nått över 95 % återvinning av bilens vikt. Och det betyder att ett nytt värde har skapats. Idag kan en bilägare erhålla ett visst belopp vid lämning till en auktoriserad skrot. Kan han inte själv köra bilen dit kan han anlita ett bärgningsföretag och få transporten dit gratis. Så idag har skrotbilars egentliga värden skiftat karaktär.

Många av dom auktoriserade bilskrotarna återanvänder heller inte delarna utan allt går till återvinning. Skrotar som ändå säljer reservdelar är oftast kopplade till bildelsbasen som säljer testade delar. Med detta upplägg som skrotanläggningarna har det idag blir det svårt att hitta billiga bilreservdelar och tillbehör. Förr kunde man skruva ner delarna själv på skroten och på så vis köpa betydligt billigare. Många avdelarna som säljs på på bildelsbasen och laga är dessutom dyrare än nya delar som t. ex säljs på skruvat.se.