Skrotade bilar

Skrotade bilar

Skrotade bilar 2017 var 193 013 st. Efter 6 månader 2018 har 100 259 st bilar skrotas och antalet förväntas bli ungefär som 2017 när året är slut. Nyregistrerade bilar 2017 är 379 393 st vilket är nytt rekord, tidigare rekordet var 372 318 st bilar 2016. Innan 2007 var nyregistreringar och avregistreringar ungefär lika till antalet årligen. efter 2007 har nyregistreringen av personbilar varit nästan dubbel så mycket som avregistreringen av personbilar.

LÄS MER: Företag köper bilar i Göteborg

Beståndet av personbilsflottan har från 2007 ökat med 650 000 st bilar från 4,2 miljoner bilar till 4,85 miljoner dom senaste 10 åren (2017).  Ökningen av avställda bilar har under samma period ökat med 670 000 st. Personbilsflottan ökning är mindre än ökningen av avställda personbilar under dessa år. När man analyserar dessa siffror ser det ut som att varje ny bil som sålts till någon ny ägare har denna person behållit sin gamla bil och ställt av bilen. Varken sålt bilen, eller bytt bilen.

LÄS MER: Dyrare med begagnade delar i Göteborg

All statistik är hämtade från Transportstyrelsens hemsida. Det är realistiskt att tro att alla dessa avställda bilar exporteras illegalt till Afrika istället för att skrotas miljövänligt i Sverige. Förbjud export av bilar till Afrika som är 10 år eller äldre.

Skrotade bilar 2017 var 193 013 st. Efter 6 månader 2018 har 100 259 st bilar skrotas och antalet förväntas bli ungefär som 2017 när året är slut.
Skrotade bilar 2017 var 193 013 st. Efter 6 månader 2018 har 100 259 st bilar skrotas och antalet förväntas bli ungefär som 2017 när året är slut.