Plyms Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Plyms Bildemontering, Södra Koboltgatan 1, 271 39 Ystad, Tel 0707555481

Mer information om skrotning av bilar i Skåne Län

Skrota bilen hos Plyms Bildemontering

När det är dags att skrota bilen i Ystad bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Plyms Bildemontering skrotar bilar

Lämna skrotbilen till Plyms Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Ystad för avregistrering.

Fler bilskrotar i Skåne Län