Växjö Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. Företaget har funnits sedan 1968 och sysselsätter idag 12 anställda. Verksamheten bedrivs på en 25000 kvm stor tomt 3 km söder om Växjö. Dom demonterar ca. 1900 bilar om året varav ca. 90% är krockade bilar inköpta av försäkringsbolag.

Kontaktuppgifter: Växjö Bildemontering AB, Skir Viet, 355 91 Växjö, Tel 0470-70 96 50

Information om skrotning av bilar Kronobergs Län

Mer information om skrotbilar hos Växjö kommun

Skrota bilen hos Växjö Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Växjö bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Växjö som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Växjö Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Växjö för avregistrering.

Lämna skrotbilen till Lämna skrotbilen till Växjö Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.   innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Fler bilskrotar i Kronobergs Län