Kungsåra Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Västerås

Företaget startades 1966. Sedan 1995 driver Erik Petterson företaget med 28 anställda. Kungsåra Bilskrot AB är ISO 9001 och 140001 certifierat. Varje år demonteras här 2500-3000 bilar. Företagets demonteringsyta är 75 000 kvm med sammanlagt 13 lyftar / demonteringsstationer.

Kungsåra Bildemontering AB demonterar främst försäkringsbilar från IF, Länsförsäkringar och Ica Försäkringar.

Kontaktuppgifter: Kungsåra Bildemontering AB, Karleby 16, 725 98 Västerås, Tel 021-471 1100

Information om skrotning av bilar i Västmanland

Skrota bilen hos Kungsåra Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Västerås bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Kungsåra Bildemontering AB, innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Kungsåra Bildemontering AB, innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Västerås för avregistrering.