Hedbergs bilskrot AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Västerås

Företaget är medlem i Sveriges Bilskrotares Riksförbund (SBR), vilket innebär att företaget medverkar till en sund utveckling av bilskrotningen i Sverige. Dom arbetar ständigt för att uppnå optimal återvinning från våra bilar. Hedbergs bilskrot samarbetar med försäkringsbolag och kommunen.

Kontaktuppgifter: Hedbergs Bilskrot AB, Bastborregat. 3, 721 34 Västerås, Tel 021-147 018

Information om skrotning av bilar i Västmanland

Skrota bilen hos Hedbergs Bilskrot AB

När det är dags att skrota bilen i Västerås bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Hedbergs Bilskrot AB , innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Hedbergs Bilskrot AB , innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Västerås för avregistrering.