Västerås Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Västerås

Företaget utför alla nödvändiga reparationer och service av bilar oavsett bilmärke. Företaget har fullt utrustad verkstad med mycket kunnig personal som hanterar de flesta bilmärkena. För bokning av service ring 021-33-23-93

Kontaktuppgifter: Västerås Bildemontering AB, Returväg. 30, 721 37 Västerås, 021-332 393

Information om skrotning av bilar i Västmanland

Skrota bilen hos Västerås Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Västerås bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Västerås Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Västerås för avregistrering.

Lämna skrotbilen till Västerås Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Västerås för avregistrering.