Ansta Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Västerås och Falun

Företagets affärsidé är att återvinna så mycket material som möjligt från försäkringsbolagens utdömda fordon. Delarna ska vara demonterade och lagerförda inom två veckor från att fordonet kommit till Ansta Bildemontering. Dom samarbetar med de flesta försäkringsbolag vad gäller skadade bilar.

Kontaktuppgifter: Ansta Bildemontering AB, Ansta, 725 94 Västerås, Tel 021-248 00

Information om skrotning av bilar i Västmanland

Skrota bilen hos Ansta Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Västerås bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Ansta Bildemontering AB, innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Ansta Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Västerås för avregistrering.