Ericssons Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Företaget demonterar miljöfarliga komponenter, tappar dem på vätskor och sorterar och skickar oljor, kvicksilver, bly och annat miljöfarligt avfall för destruktion.

Kontaktuppgifter: Ericssons Bildemontering AB, Skårekullsväg. 2, 331 95 Värnamo, Tel 0370-281 00

Mer information om skrotning av bil i Jönköpings Län

Skrota bilen hos Ericssons Bildemontering

När det är dags att skrota bilen i Värnamo bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Värnamo som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Ericssons Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot

Lämna skrotbilen till Ericssons Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Värnamo för avregistrering.

Fler bilskrotar i Jönköpings Län