Gordon Hanssons Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Bilskroten i Varberg, Signalväg. 8, 432 32 Varberg, Tel 0340-136 00

Mer information om skrotning av bilar i Hallands Län

Skrota bilen hos Gordon Hanssons Bildemontering i Varberg

När det är dags att skrota bilen i Varberg bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilket företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Varberg som är auktoriserad av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Bilskroten i Varberg  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Varberg och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Gordon Hanssons Bildemontering i Varberg innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Varberg och avregistreras.