Skrotfrag Ulricehamn är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag Ulricehamn, Karlnäsväg. 13, 523 37 Ulricehamn, 0321-102 35

Skrota bilen hos Skrotfrag Ulricehamn

När det är dags att skrota bilen i Ulricehamn bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Ulricehamn som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag Ulricehamn innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Ulricehamn och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag Ulricehamn innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Ulricehamn och avregistreras.